Що таке EBITDA  та як її розрахувати?

EBITDA статья

EBITDA  (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації.

EBITDA дозволяє «грубо» оцінити грошовий потік, виключивши таку “негрошову” статтю витрат як амортизація. Інвестори орієнтуються на показник EBITDA як індикатор очікуваного повернення своїх вкладень.

Методики розрахунку по міжнародним стандартам обліку (GAAP) не існує. Проте, не дивлячись на формальну відсутність EBITDA у фінансовій звітності, цей показник активно й регулярно використовується у процесі прийняття рішення та проведенні фінансових угод.

Використання EBITDA дозволяє відповісти на 2 ключових питання:

  1. Чи достатній розмір грошових потоків від основної діяльності для обслуговування додаткових кредитів та оплати податків?
  2. Як порівняти різні компанії між собою, якщо у них різне поточне боргове навантаження, податкові ставки та політики відносно амортизації активів?

EBITDA активно використовують для цілей аналізу й оцінки бізнесу на різних ринках.

ЯК РОЗРАХУВАТИ EBITDA?

EBITDA можна розрахувати на основі виручки (зверху-вниз) або чистого прибутку (знизу-вверх).

Розрахунок на основі виручки

EBITDA

Валовий прибуток = Виручка від реалізації – Собівартість продукції

6000 – 4200 = 1800 тис. грн

EBITDA = Валовий прибуток – Операційні витрати

1800 – 1480 = 320 тис. грн

Операційні витрати у даному кейсі включають: заробітну плату працівників, податки на заробітну плату працівників, витрати на маркетинг, витрати на оренду.

1480 = 900 + 360 + 60 +160

Розрахунок на основі чистого прибутку

До чистого прибутку додаємо податок на прибуток, відсотки по кредитам та амортизацію:

98,4 = 21,6 + 80 + 120

ДОДАТКОВО !

EBITDA не можна розглядати, як єдиний індикатор фінансового стану підприємства.

ПРИКЛАД.

У звіті про прибутки та витрати, якщо виручка збільшиться удвічі, а собівартість збільшиться приблизно на 60%, то показник EBITDA може збільшитися приблизна в 3 рази. Однак для отримання реальної та цілої картини, необхідно дивитися не тільки у звіт про прибутки та витрати, але й аналізувати грошові потоки.

Адже у звіті про прибутки та витрати не враховують потреби у фінансуванні основних активів (капітальні інвестиції компанії, які показують у звіті про рух грошових коштів) та потреби в оборотному капіталі (швидке зростання виручки може бути пов’язане із значними вкладами у товарні запаси).

EBITDA – дуже корисний показник, що використовується в аналізі бізнесу, проте його треба враховувати разом з іншими фінансовими показниками та розумінням бізнесу в цілому.

Автор: Ярослав Цвіркун