В Україні значний потенціал для кредитування малих та середніх підприємств

Стаття | Кредитування мсб

МСБ є надзвичайно важливими елементами розвитку національної економіки. Проте криза Covid-19 та інші негаразди на фінансовому ринку значно ударили по можливості отримання бізнесом достатніх фінансових ресурсів у вигляді кредитів. Банки стають дуже обережними і обмежують можливість МСБ отримувати фінансування. Однак саме цей час є дуже привабливим для потенційного інвестора. Адже ринок вільний та має значний попит на «живі кошти».

Аналіз ринку кредитування в Україні.

МСБ займають приблизно 55% від ВВП України. Проте якщо розділити сам ринок малих та середній підприємств за рівнем закредитованості, то стає зрозуміло, що в 2019 році банки покривають тільки 25% можливого попиту на кредити, а фінансові компанії – менше 4%. Станом на кінець 2019 року, сума кредитів, виданих депозитними корпораціями (банками) нефінансовим корпораціям (МСП, мікро-підприємствам та ФОП) становлять 516 млрд грн.

Таким чином, ринок кредитування МСБ та мікропідприємств в Україні вільний більше ніж на 71%.

Ринок МСБ в Україні

Також значно зростає небанківський фінансовий сектор в Україні. Його загальний обсяг на початок 2018 року становив приблизно193.3 млрд. грн.

Український ринок кредитів, що надаються фінансовими компаніями, демонструє стабільне зростання: протягом 2019 року було укладено договорів на суму 79,2 млрд грн, що на 52,5% перевищує аналогічний показник 2018 року (51,9 млрд грн).

Український ринок кредитів

Венчурний корпоративний фонд «FinStream» вже активно працює над залученням інвестицій для стабільного та достатнього фінансування мікро, малого та середнього бізнесу в Україні. Не дивлячись на кризу, ми намагаємося створювати сприятливий фінансовий клімат як для внутрішнього інвестора, так і для бізнесу. Адже саме завдяки такій важливій кооперації можливий стабільний розвиток загальної національної економіки.

В компанії FinStream завжди чекають на ініціативних та професійних інвесторів, які зацікавлені в отриманні стабільного прибутку, та які бажають інвестувати у розвиток МСБ в Україні.

З іншої сторони, компанія завжди готова профінансувати діючий бізнес, якому необхідні кошти на операційну діяльність, капітальні інвестиції тощо.

Автор: Ярослав Цвіркун